Construirea tiparelor pentru marochinărie

Cursurile de inițiere presupun dobândirea unor cunoștințe de bază în construirea tiparelor pentru produse din piele și înlocuitori.

Puteți dobândi certificatul de calificare, în mai puțin de 30 zile, în urma evaluării competențelor profesionale la locul de muncă!

  • Cursul este interactiv, utilizează metode moderne de învățare, prezentări power point, se asigură suport de curs
  • Activitatea de instuire teoretică se desfășoară în săli moderne dotate cu flipchart, laptop, conexiune internet
  • Activitatea practică se desfășoară la agenți economici de profil
  • Achitarea cursului în rate: la înscriere se achită 50 % din valorea tarifului cursului, iar la jumătatea cursului se achită diferența de 50 %( Neachitarea la termenul stabilit a ratei a II-a de 50 % duce la eliminarea cursantului fără recuperarea primei rate !)

Domeniul marochinăriei vă poate oferi un loc de muncă, însă este indicat să optați pentru cursurile de calificare pentru a vă asigură de faptul că așa în perioadă următoare vă veți angajă.

Mulți angajatori sunt interesați de persoanele ce au calificare într-un anumit domeniu, atunci când își doresc să facă angajări. Dacă veți deține calificarea necesară atunci va fi mult mai ușor să vă găsiți un loc de muncă.