Maistru în industriile textilă-pielărie

Cursurile de specializare pentru maistru în industria textilă-pielărie sunt foarte solicitate de către cursanți deorece oferă oportunități de dezvoltare profesională, avansarea pe un post de muncă de nivel superior și creșterea veniturior salariale. Maistru din industria ușoară textilă-pielărie este cel ce lucrează în sectorul de producție și poate avea în subordine circa 30-35 de oameni.

Totodată, maistrul este cel ce organizează lucrurl în secție, se asigură de funcționarea corectă a utilajelor, va urmări realizarea producției și va acorda asistență tehnică personalului din formație în cazul în care acest lucru va fi necesar.

Durata : 205 ore

Diploma eliberată: 

  • Certificat de absolovire însoțit de suplimentul descriptiv si se inlocuieste imaginea cu certificatul de calificare galben cu certificatul de absolvire verde-albastrui

Puteți dobândi certificatul de calificare, în mai puțin de 30 zile, în urma evaluării competențelor profesionale la locul de muncă!

  • Studii minime: învățământ obligatoriu ( 8/10 clase)
  • Copie carte de identitate
  • Copie certificate de naștere
  • Certificat de căsătorie/ act divorț
  • Copie după ultimul act de studiu și foaia matricolă
  • Adeverință clinic sănătos