Marochiner

Multe persoane optează pentru aceste cursuri calificare marochiner, deoarece îşi doresc să obţină în perioada următoare un loc de muncă în acest domeniu. Marochinerul este acel lucrător ce se ocupă în principal cu confecţionarea unor articole de marochinărie uşoară. În acest sens, putem vorbi despre curele, portobiecte, poşete sau mape. Totodată, există şi posibilitatea de a crea marochinărie grea, iar în aceste condiţii putem aminti crearea unor geamantane sau genţi de voiaj.

Marochinerul se poate ocupă şi de confecţionarea unor articole tehnice printre care putem aminti curelele de transmisie, pichere, roţi dinţate, amortizoare de lovituri, cureluşe sau mansoane. De asemenea poate crea şi articole sportive, printre care putem aminti mingi, saci de spate, huse, etc. În cadrul fişei postului pentru această meserie, putem aminti şi finisarea articolelor de marochinărie.

Durata : 6 luni

Diploma eliberată: 

  • Diploma de calificare însoțită de suplimentul descriptiv

Puteți dobândi certificatul de calificare, în mai puțin de 30 zile, în urma evaluării competențelor profesionale la locul de muncă!

Competențe tehnice generale:

  • Utilizarea limbajului tehnic grafic în reprezentări specifice domeniului textile pielărie.
  • Identificarea şi selectarea materiilor prime din textile pielărie.
  • Aplicarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii (NSSM) şi de protecţie a mediului în industria textilă şi pielărie.
  • Utilizarea elementelor de design pentru realizarea produselor specifice domeniului textile pielărie.
  • Efectuarea operaţiilor tehnologice pentru realizarea unui produs specific domeniului textile pielărie.
  • Planificarea activităţii proprii

Competențe tehnice specializate:

  • Croirea materialelor
  • Prelucrarea pieselor
  • Asamblarea și finisarea articolelor de marochinărie