Patiser

Cursurile de patiser vă vor oferi posibilitatea de a obține calificare în domeniul patiseriei, ceea ce înseamnă că mai apoi veți putea opta pentru un loc de muncă în acest domeniu.

Un patiser se ocupă în principal de prepararea unor semipreparate de patiserie, preparare produse de patiserie, decorațiuni pentru produsele de patiseri sau ambalarea și pregătirea produselor pentru comercializare. Astfel, prin participarea la cursuri, veți avea ocazia de a obține cunoștințele necesare pentru a activa în acest domeniu.

Durata : 360 ore

Diploma eliberată: 

 • Diploma de calificare însoțită de suplimentul descriptiv

Puteți dobândi certificatul de calificare, în mai puțin de 30 zile, în urma evaluării competențelor profesionale la locul de muncă!

 • Capacitatea de a aplica normele igienică și şi de siguranţa alimentelor
 • Capacitatea de a respecta și aplica normele de securitate şi sănătate în muncă și de protecţia mediului
 • Capacitatea de a-și planifica activitatea desfășurată
 • Capacitatea de a întocmi documente specifice
 • Capacitatea de a recepționa calitativ şi cantitativ materiile prime şi auxiliare
 • Capacitatea de a efectua activități de stocare și transport a materiilor prime, auxiliare, a semifabricatelor şi a produselor finite de patiserie
 • Capacitatea de a pregăti materiile prime şi auxiliare
 • Capacitatea de a preparara tipuri de aluat pentru patiserie
 • Capacitatea de prelucrare a aluatului
 • Capaciatatea de pregătire a semifabricatelor în vederea coacerii
 • Capacitatea de a coace semifabricatele
 • Capacitatea de a pregăti produsele finite pentru depozitare