Centru de evaluare

Puteți dobândi certificatul de calificare, în mai puțin de 30 zile, în urma evaluării competențelor profesionale la locul de muncă!
Evaluatorii Centrului de Formare STUDIA se deplasează la locul de muncă al solicitanților și evaluează cunoștințele și deprinderile practice.
În urma promovării acestei evaluării vi se acordă certificatul de calificare în profesia dorită .

Fiecare candidat va fi repartizat unui evaluator de competenţe profesionale ce va răspunde de punerea în practică a acestui proces de evaluare.

Evaluatorii sunt cei care vor ajuta candidaţii să îşi analizeze performanţele şi va explică acestuia care sunt competenţele pentru care se poate face evaluare şi certificare.