Despre noi

Suntem o echipă entuziastă care și-a propus să deruleze programe de formare profesională și personală în vederea creșterii oportunităților de angajare, consolidarea poziției la locul de muncă, dezvoltarea propriei afaceri, dobândirea de competențe și abilități adaptate evoluției societății omenești în context economic, social și cultural.

Lectorii noștri sunt acreditați ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) , sunt formatori și evaluatori de competențe profesionale putând asigura certificarea competențelor profesionale, sunt membrii activi în grupurile de lucru ai Ministerului Educației Naționale în vederea elaborării documentelor educaționale: standarde de pregătire profesională și standarde ocupaționale.

Ne-am propus desfășurarea de cursuri care să asigure formarea în mai multe domenii de activitate: tehnic, comerț și servicii, alimentație, etc. Atât instruirea teoretică cât și instruirea practică se realizează interactiv, utilizând metode moderne de învățare și aplicații practice la agenți economici de profil.

De asemenea, ne dorim să sprijinim initiativa antreprenorială prin derularea de cursuri care să favorizeze practicarea de activități meșteșugărești aducătoare de venit, viitorilor absolvenți.

Suntem convinși că updatarea cunoștințelor de specialitate și dobândirea de noi cunoștințe sunt premisele valorizării competențelor profesionale și personale în viata de zi cu zi.
De aceea oferta noastră este adaptată nevoilor dumneavoastră, putând fi personalizată și actualizată conform cerințelor.